Η Coca Cola αγόρασε όλα τα εξώφυλλα εφημερίδων στην Ελβετία για την καμπάνια της υπέρ της ΛΟΑ+ κοινότητας

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στην Ελβετία οι πολίτες καλούνται να φηφίσους νόμους που θα προστατεύουν τα ΛΟΑ+ άτομα Η Coca Cola στέκεται στο πλευρό τους με μια μεγάλη καμπάνια υποστηριξης Συγκεκριμένα οι Ελβετοί παίρνοντας τις πρωινές εφημερίδες από την 20 Minute μέχρι την Die Weltwoche  βλέπουν την καμπάνια υποστήριξης της εταιρείας που στην αρχική σελίδα των εφημερίδων έχει καλύψει τα μπουκάλια της με τη rainbow σημαία. Το μήνυμα της καμπάνιας της εταιρείας αναφέρει: «Την Coca Cola την απολαμβάνουν πολλά άτομα στην Ελβετία. Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος δέρματος, θρησκείας, ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η μεγάλη…

Περισσότερα