Shadow

Ο πρόεδρος του ΣΥΔ για την απάντηση του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον αποκλεισμό των τρανς ατόμων από το Ειδικό Βοήθημα της Δ.ΥΠ.Α.

Την απάντηση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον αποκλεισμό των τρανς ατόμων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων της Δ.ΥΠ.Α., καταδικάζει ο πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Κίμων Μελικέρτης.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Κίμων Μελικέρτης γνωστοποίησε ότι το υπουργείο απάντησε στο ΣΥΔ, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, μεταβιβάζοντας την ευθύνη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).

Ακολουθεί η ανάρτηση:

Πριν λίγες μέρες, στις 18 Απριλίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έστειλε απάντηση στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών – Transgender Support Association σχετικά με τον αποκλεισμό των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων. Για την εξέλιξη αυτού του θέματος είχαν δημοσιευθεί στοιχεία πριν 10 μέρες (δείτε 1ο σχόλιο).

Στην αναφορά του Υπουργείου, γράφει ρητά πως το ειδικό βοήθημα προβλέπεται σε ασφαλισμένους που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας και αφετέρου ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση μετά από γνώμη του Δ.Σ του πρώην ΟΑΕΔ, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία καταβολής του, το ύψος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στο πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Βοηθήματος πέραν των αποφυλακισμένων, αναφέρει πως εντάχθηκαν και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως θύματα βίας-εμπορίας, άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας και γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, όμως δεν δίνει πουθενά εξήγηση γιατί τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα δεν εντάχθηκαν στο εν λόγω βοήθημα.

Επιπροσθέτως αναφέρει πως τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, το οποίο από το Σεπτέμβριο 2022 είναι πλέον κλειστό λόγω κάλυψης των θέσεων και από τον Δεκέμβριο 2022 υλοποιείται ένα αντίστοιχο Πρόγραμμα επιχορήγησης της απασχόλησης 10.000 ανέργων, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων που ανήκουν σε ομάδες που υφίστανται έντονο εργασιακό αποκλεισμό. Όμως για το Πρόγραμμα που τρέχει από τον Δεκέμβριο 2022 δεν έχει επικοινωνηθεί από την Δ.ΥΠ.Α (τουλάχιστον όπως και όσο θα έπρεπε) προς στις επιχειρήσεις ότι εντάσσονται και τα διεμφυλικά/τρανς άτομα, τα οποία αναζητούν εργασία σε εταιρίες και επιχειρήσεις όμως δεν προσλαμβάνονται λόγω της ταυτότητας φύλου τους.

Και εδώ τίθενται τα εξής ερωτήματα:

Γιατί η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν τροποποίησε την Υπουργική Απόφαση όταν αναγνωρίζει ότι τα τρανς/διεμφυλικά άτομα υπάγονται στις ευάλωτες ομάδες που δέχονται εργασιακό αποκλεισμό και γιατί το Υπουργείο αρέσκεται στο να επισημαίνει ότι η ΥΑ εκδόθηκε μετά από γνώμη του Δ.Σ του πρώην ΟΑΕΔ, όταν η Δ.ΥΠ.Α. έχει απαντήσει στο ΣΥΔ πως οποιαδήποτε διαφοροποίηση προϋποθέτει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή μια νέα νομοθετική τροποποίηση στην υπάρχουσα ΚΥΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης;

Το να μεταβιβάζει την ευθύνη το Υπουργείο στη Δ.ΥΠ.Α. και αντίστοιχα η Δ.ΥΠ.Α. στο ίδιο το Υπουργείο, είναι εμπαιγμός προς μία κοινότητα η οποία βιώνει στο μέγιστο βαθμό αποκλεισμούς, διακρίσεις και απερίφραστη βία, καθώς γίνεται πλέον ολοφάνερο πως τα τρανς πρόσωπα ήταν η μοναδική ευάλωτη ομάδα από τις ήδη υπάρχουσες ΕΚΟ της Δ.ΥΠ.Α. που αποκλείστηκε με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δ.Σ του πρώην ΟΑΕΔ.

Επίσης, στην απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ΣΥΔ, αναφέρει ότι «το προσεχές διάστημα θα προωθηθεί ΚΥΑ για την κατάρτιση πιλοτικού προγράμματος υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για 40 άνεργα διεμφυλικά πρόσωπα», πολιτικές όπως είναι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ, το οποίο είναι ένα θετικό βήμα όμως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη πραγματικότητα που βιώνουν τα τρανς πρόσωπα καθώς τα περισσότερα και κυρίως οι ηλικίες άνω των 45 ετών, επιβιώνουν με το πενιχρό Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οποιαδήποτε ένταξή τους σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής ή κατάρτισης σηματοδοτεί και την παύση του επιδόματος ΚΕΑ που λαμβάνουν και αυτό λειτουργεί απαγορευτικά για τα ίδια τα τρανς άτομα διότι όταν εξαρτάται η κάλυψη της βασικής τους ανάγκης, δηλαδή η σίτισης τους και μετέπειτα η πληρωμή των λειτουργικών τους εξόδων από το επίδομα ΚΕΑ, δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή καθώς με απλά λόγια, δεν θα έχουν χρήματα για να μπορέσουν να φάνε. Εδώ δηλαδή, πρέπει να δώσει η Δ.ΥΠ.Α ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν μιλάμε για νούμερα ή μόνο για επικοινωνία, αλλά για το πώς και με ποιους τρόπους ένα τέτοιο Πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο για τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα στο οποίο απευθύνεται.

Κλείνοντας, καθώς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α απέκλεισαν τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων και δεν τροποποιεί η Υπουργός το εν λόγω Βοήθημα, προτίθενται να νομοθετήσουν ένα νέο Ειδικό Βοήθημα που να απευθύνεται μόνο για τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη από όλες τις κοινωνικές ομάδες;

News in English