Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Όχι» στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Την αντίθεσή του στο θέμα του γάμου των  ομόφυλων ζευγαριών  δηλώνει μετά την Ιερά Σύνοδο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι δέχεται μόνο το γάμο «ἀνδρός καί γυναικός».

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ιανουαρίου 2024, υπενθυμίζει εις το ευσεβές ποίμνιον του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, επί τη συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και περί τεκνοθεσίας εν Ελλάδι, την δεσμευτικήν Απόφασιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016), ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται διά τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου» ως «της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός», η οποία «συνιστά μίαν μικράν εκκλησίαν ή μίαν εικόνα της Εκκλησίας» (κείμενον «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού», Ι.10 και 4).

Σημειούται συγχρόνως, ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικής ευθύνης και εν Χριστώ αγάπης.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο