ΣΥΔ: “Μεταπτυχιακό κολλεγίου ψυχιατρικοποεί την ταυτότητα φύλου” – Απάντηση του Κολλεγίου

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) με σχετικό δελτίο τύπου διαμαρτύρεται “με έντονο τρόπο”, για την αναφορά σε «διαταραχές ταυτότητας φύλου» από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ψυχοσεξουαλικής θεραπείας» ιδιωτικού κολλεγίου στη χώρα μας. Μάλιστα, το Σωματείο κάνει λόγο για αντιεπιστημονικό πρόγραμμα, που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου και καλεί τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας σε δράση.

Το ICPS – College for Humanistic Sciences στο πρόγραμμα σπουδών του εν λόγω μεταπτυχιακού στο Facebook σε ανάρτηση από τις 8/8/22, στον τρίτο στόχο αναφέρει: “Διαταραχές ταυτότητας φύλου, ψυχική νόσος, αλκοολισμός και σεξουαλική δυσλειτουργία”, ενώ σε νεότερη ανάρτηση του ίδιου προγράμματος σήμερα, έχει αφαιρεθεί η φράση.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου αναλυτικά:

«Αντιεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε ιδιωτικό κολλέγιο της Αττικής που ψυχιατρικοποεί την ταυτότητα φύλου – Επιτακτική πλέον η ανάγκη ενσωμάτωσης του νέου ICD».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει όχι μόνο την ανησυχία του, αλλά διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικό κολλέγιο αντιεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ψυχοσεξουαλικής θεραπείας», το οποίο αναφέρεται ανάμεσα στα υπόλοιπα και σε «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου»[1].

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε στις 8 Αυγούστου 2022 από το «ICPS – College for Humanistic Sciences», στις 21 Οκτωβρίου 2022 ξεκινά ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ψυχοσεξουαλικής υγείας, όπου ανάμεσα στις διδακτικές θεματικές του υπάρχει και το μάθημα με τίτλο «Διαταραχές ταυτότητας φύλου». Μάλιστα όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το κολλέγιο είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ως ισοδύναμο των μεταπτυχιακών ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, ενώ η πιστοποίηση παρακολούθησης του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που δέχονται την επαγγελματική ισοδυναμία.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό που σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα λαμβάνει χώρα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ανάμεσα στις εκπαιδευτικές θεματικές του έχει το μάθημα «Διαταραχές ταυτότητας φύλου», έννοια που είναι επιστημονικά ανύπαρκτη καθώς δεν υπάρχει πλέον σε κανέναν διεθνή ταξινομητικό κατάλογο.

Συγκεκριμένα, όπως όλη η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει, η έννοια της «διαταραχής ταυτότητας φύλου» έχει αντικατασταθεί εδώ και χρόνια από τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο ICD.

Επίσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε αποφάσεις τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται [2].

6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει [3]:

«εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·»

Αναμφίβολα, επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον Ιούνιο του 2018 ακολουθώντας νέες γραμμές που υιοθέτησε από το 2014, βασιζόμενος στα νέα δεδομένα, κατέληξε στην αναθεώρηση του ICD και στην κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του (ICD-11), στην πλήρη αφαίρεση της κατηγορίας F64 (καθώς και της επόμενης F65) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) εισάγοντας την έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 [4]ώστε οι τρανς άνθρωποι να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μετάβασης χωρίς να στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου [5].

Επίσης, με τις θέσεις αυτές έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), όπου επισημαίνει πως [6]:

«Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου».

Σύμφωνα επίσης με το Πόρισμα της Επιτροπής του Εθνικού Σχεδίου για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, η κατηγοριοποίηση νοσημάτων που χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο πρέπει να τροποποιηθεί, ακολουθώντας τα πρότυπα που έχει ήδη προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [7].

Όλα τα σημεία που θίξαμε παραπάνω, όπως η Απόφαση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης που καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό, του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου του 2012, το Πόρισμα της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ και φυσικά ο αναθεωρημένος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11, αποτελούν ένα πλήρες υπόδειγμα που η χώρα μας καλείται να εφαρμόσει και να ενσωματώσει.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την υλοποίηση αυτού του αντιεπιστημονικού «μεταπτυχιακού» προγράμματος που στοχοποιεί και στιγματίζει τους διεμφυλικούς ανθρώπους ως ψυχικά ασθενείς, και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προς τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς οι θέσεις αυτές είναι απαράδεκτο να εκφράζονται σε ένα εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα κολλεγίου, ενώ είναι και άκρως επικίνδυνες, καθώς υπό το βάρος του στιγματισμού των ταυτοτήτων τους και των διακρίσεων, η πληθυσμιακή ομάδα των τρανς προσώπων και ιδιαίτερα των τρανς παιδιών και εφήβων έχει τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε:

α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να εξετάσει όλα τα παραπάνω και να παρέμβει ώστε να σταματήσει το συγκεκριμένο «μεταπτυχιακό» πρόγραμμαπου όπως δηλοί ο τίτλος του αφενός μεν στερείται κάθε επιστημονικού αντικειμένου, αφετέρου στοχοποιεί και στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα όπως επισημαίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, και,

β. Το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την Απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενσωματώνοντας τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές και διατάξεις που στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ


Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] MASTER ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: https://www.facebook.com/icpscollege/posts/pfbid02PRarDFAv3mzEyiAu9C5baGeTch1BdBXLfuLUUqsqPdxjM5MG4pmo4Pc25Fq26EiBl

[2]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/

[3]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[4] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en

[5] ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 19.06.2018: https://tgender.gr/deltio-typoy-o-pagkosmios-organismos-ygeias-afairei-tis-ennoies-poy-schetizontai-me-tis-trans-taytotites-apo-ton-katalogo-ton-psychikon-diatarachon/

[6] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[7] Πόρισμα Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+: https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf

Απάντηση του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS

Το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, για το οποίο το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), διαμαρτυρήθηκε “με έντονο τρόπο”, για την αναφορά σε «διαταραχές ταυτότητας φύλου» από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ψυχοσεξουαλικής θεραπείας» απαντά.

Με σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει ότι ενημερώθηκε από το ΣΥΔ ότι ο όρος «διαταραχή ταυτότητας φύλου» που αναγραφόταν στη συγκεκριμένη ανάρτηση, “δε χρησιμοποιείται πλέον και έχει αντικατασταθεί με άλλους.” Ακόμα, ευχαρίστησαν για την “ορθή παρέμβαση.” 

 Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου

Μεταπτυχιακό στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία: Διόρθωση όρου σε ανάρτηση  

Μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) επικοινώνησαν µέσω της σελίδας Facebook του Κολλεγίου μας σε ανάρτηση για το Μεταπτυχιακό στην Ψυχολοσεξουαλική Θεραπεία που προσφέρουμε από το 2019, και μας ενημέρωσαν ότι ο όρος «διαταραχή ταυτότητας φύλου» που αναγραφόταν στη συγκεκριμένη ανάρτηση, δεν χρησιμοποιείται πλέον και έχει αντικατασταθεί με άλλους. Τους ευχαριστούμε για αυτή την ορθή παρέμβαση. Όντως το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην ανάρτηση ήταν αυτό που είχε δημιουργηθεί αρχικά για το Μεταπτυχιακό, με βάση τα όσα προβλέπονταν στο ταξινομικό σύστημα ICD-10 το οποίο βρισκόταν ακόμα σε ισχύ και δεν είχε επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ICD-11. Από πλευράς μας έχουμε ήδη προβεί στη σχετική διόρθωση του συγκεκριμένου όρου της ανάρτησης. Το ICPS διαχρονικά εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί επαγγελματίες υγείας στα ζητήματα φύλου και διεμφυλικής υγείας και αναδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης του αποκλεισμού και των διακρίσεων έναντι των διεμφυλικών ατόμων και της τρανσφοβίας. Συγχρόνως, ετησίως στα προγράμματα του δίνει χώρο για τη διοργάνωση σχετικών ομιλιών και εργαστηρίων από μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Κατανοούμε και επικροτούμε την ευαισθησία των ανθρώπων που έκαναν την επισήμανση και διαβεβαιώνουμε ότι ήμασταν και θα είμαστε αρωγοί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων στην κοινωνία. 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο