Shadow

Athens Pride Week 2021

 Η Athens Pride Week πραγματοποιείται 18 -25 Ιουλίου.Στην διάρκεια της θα πραγματοποιηθούν καλοκαιρινές εκδηλώσεις, με στόχο την κορύφωση την κεντρική ημέρα, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου.

Είναι η στιγμή ως κοινότητα να αναζητήσουμε τα στοιχεία που μας ενώνουν, αυτά που μας ενδυναμώνουν και μας φέρνουν κοντά. Αυτά που είναι ο κοινός μας τόπος, από όπου αντλούμε ως κοινότητα καθημερινά δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις που βιώνουμε στις οικογένειές μας, στη δουλειά μας, στις ζωές μας. Αυτά που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε παρά τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης, την αστυνομική βία, την ανισότητα, την απομόνωση και την κακοποίηση που ζούμε. Αγγίζουμε όλα αυτά που θα μας κάνουν να βγούμε με περηφάνια κάνοντας τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας μέρος της νέας μας καθημερινότητας.  

Αυτό θέλουμε να γίνει για εμάς το Athens Pride. Αυτό που μας ενώνει.

ΟΙ LGBTQI+ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου 

ώστε να παρέχεται πλήρης πρόσβαση στον πολιτικό γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμό, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, ώστε να αναγνωρίζεται ισότιμα ως γονέας και ο/η μη βιολογικός γονέας ή ο/η γονέας που δεν έχει καμία νομική σχέση με το παιδί του/της συντρόφου, λόγω παιδοθεσίας και άρση όλων των διακρίσεων σε παιδοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αναδοχή και παρένθετη κυοφορία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου με απλές, δωρεάν και σύντομες διαδικασίες. Άμεση έκδοση εγκυκλίου  που θα διευκρινίζει ότι κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να τίθεται σε άτομα που αναζητούν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν αυτά είναι σε σύμφωνο συμβίωσης με άλλα άτομα ίδιου φύλου.

Αναθεώρηση του Συντάγματος 

ώστε να περιλαμβάνει κοινωνικό φύλο, ταυτότητα και έκφραση φύλου και σεξουαλικό προσανατολισμό σε θέματα διακρίσεων. Κύρωση από την Βουλή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας σε έναν νόμο.

Τροποποίηση της νομοθεσίας

ίσων ευκαιριών και παροχής σε αγαθά και υπηρεσίες (νόμοι 3304/2005 και 3769/2009) ώστε να απαγορεύονται οι διακρίσεις για λόγους ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Σύσταση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τα στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και λοιπών φορέων πάνω στις διακρίσεις που υφίστανται οι LGBTQI+ άνθρωποι στην απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών.

Επέκταση του νόμου(443/2016) σε όλα τα πεδία με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και χαρακτηριστικά φύλου.

Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Ριζική αναθεώρηση του νόμου (N. 4491/2017) σχετικά με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, ώστε να καλύπτει όλα τα κενά και εμπόδια μέσω μιας γρήγορης, διαφανούς και προσβάσιμης διαδικασίας που θα ξεκινάει και θα ολοκληρώνεται εξωδικαστικά και δωρεάν, αποιατρικοποιημένη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων.

Οικογενειακή Βία

Πληρέστερη και ρητή αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των παιδιών που αυτοπροσδιοριζονται ως LGBTQI+. Πρόβλεψη δομής καταγραφής τέτοιων περιστατικών και δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας αστέγων LGBTQI+ παιδιών σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας. Πραγματοποίηση έρευνας πάνω στα θέματα αυτά ώστε να αναδειχθεί η έκταση του προβλήματος και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης στα οποία θα περιλαμβάνονται και θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στη διδακτέα ύλη, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό την καταπολέμηση και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμό (bullying).

Ιntersex άτομα

Άμεση και σαφής απαγόρευση των μη ιατρικά αναγκαίων και κοσμητικών χειρουργικών επεμβάσεων ακρωτηριασμού και ”κανονικοποίησης” των γεννητικών οργάνων των ίντερσεξ βρεφών και ανηλίκων. Απαγόρευση κάθε μη αναστρέψιμης παρέμβασης όπως οι εγχειρήσεις, οι ορμονικές, οι ψυχολογικές και άλλες ιατρικές θεραπείες “κανονικοποίησης”. Παροχή στους γονείς ίντερσεξ βρεφών ικανού χρονικού περιθωρίου, προκειμένου να δηλώσουν το φύλο του παιδιού, χωρίς χρεία των ανωτέρω ιατρικών παρεμβάσεων. Η συγκατάθεση των ίντερσεξ ατόµων στην κατάλληλη ηλικία να καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ιατρική παρέμβαση και ιδίως για τις επεμβάσεις στείρωσης. Δημιουργία μηχανισμού ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, στα πρότυπα της νομοθεσίας της Μάλτας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Κανένας αποκλεισµός ή διάκριση στην πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη

για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας.

Άμεση Κατάργηση του Κανονισμού Αιμοδοσίας

που αποκλείει τους LGBTQI+ ανθρώπους από την αιμοδοσία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου.

Άμεση και σαφής απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής.

Κρατική χρηματοδότηση δομών και υπηρεσιών

όπως η Γραμμή ψυχολογικής στήριξης 11528-Διπλα σου και δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας για άστεγα LGBTQI+ άτομα.

Δηµιουργία δικτύων υποστήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων LGBTQI+ ανθρώπων

και των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργία χώρων απασχόλησης και κοινωνικοποίησης, παροχής νομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης.

Εφαρμογή προσφυγικής πολιτικής χωρίς διακρίσεις

Nοµοθεσία που να αφορά στο καθεστώς πρόσφυγα και στην παροχή ασύλου σε LGBTQI+ ανθρώπους που προέρχονται από χώρες όπου διώκονται ποινικά ή απειλείται η ζωή τους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Η ταυτότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου πρέπει να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου που αιτείται άσυλο και να μην λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη αποκάλυψη της ταυτότητας του/της στη χώρα προέλευσης ή η προγενέστερη οικογενειακή κατάσταση του/της. Συστηματική συνεργαασία με την οργανωμένη LGBTQI+ Κοινότητα.

Προστασία και στήριξη LGBTQI+ ανθρώπων ιδιαίτερα όσων αιτούνται άσυλο και ζουν σε κέντρα κράτησης προσφύγων (hot spots).

Κατάρτιση και ευαισθητοποιηση λειτουργών με καθηκοντα στη διαδικασία ασύλου.

Καθιέρωση / Εφαρμογή κώδικα καλών πρακτικών με παράλληλη διαδικασία ελέγχων και αναφορών

Βία και ρητορική Μίσους

Μηδενική ανοιχή στη βία κατα της LGBTQI+ κοινότητας.

Σαφείς θέσεις και δράσεις της πολιτείας για την εξαλειψη της ρητορικής μίσους απ οοπου κι αν προέρχεται.

Ορθή εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαμορφωση και εφαρμογη κωδικα δεοντολογίας για τα ΜΜΕ.

Φυλακές και LGBTQI+ 

Πρόβλεψη Δομών για καταγγελίες και αντιμετώπιση επιθέσεων, βιασμών, εκφοβισμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων φυλακισμένων ΛΟΑΤΚΙ+ σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας. Ενημέρωση φυλακισμένων σχετικά με ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, δωρεάν παροχή προφυλακτικών και εξέτασης σε όλους/ες που το επιθυμούν.

Σεξεργασία

Αλλαγή πάραυτα της νομοθεσίας 2734/99.Η εργασία στο σεξ είναι εργασία και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Καλύτερες συνθήκες εργασίας, αποστιγματισμός και κοινωνικοποίηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων που εργάζονται στο σεξ.

Πολυσυντροφικές Σχέσεις

Θεσμική αναγνώριση των πολυσυντροφικών σχέσεων και επέκταση του συμφώνου συμβίωσης, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα άτομα που βρίσκονται σε σχέση συμβίωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

Εκπαιδεύσεις – Επιμορφώσεις

Εκπόνηση πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης πάνω σε θέματα φεμινισμού, έμφυλης βίας, φυσικής βιολογικής ποικιλομορφίας σεξισμού και ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας.

Δυνατότητα έγκυρης καταγραφής των καταγγελιών που αφορούν σε κακές ή βίαιες πρακτικές αντιμετώπισης των θυμάτων από τα όργανα απονομής δικαιοσύνης και έννομης τάξης σε συνεργασία πάντα με τις οργανώσεις της κοινότητας.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση των οργάνων απονοµής δικαιοσύνης κι έννοµης τάξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, ώστε να καταγράφονται αμέσως και με σαφήνεια οι επιθέσεις.

Εκπαίδευση

Άμεση έκδοση εγκυκλίου που θα διευκρινίζει στις σχολικές μονάδες πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στα πρότυπα του κειμένου που οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις έχουν ήδη προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάπτυξη ενός ενδελεχούς, επικαιροποιημένου και συμπεριληπτικού και ολιστικού προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διδάσκεται από ειδικά καταρτισμένους/ες εκπαιδευτικούς με σαφή ύλη και σχέδιο διδασκαλίας.

Επικαιροποίηση σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να αποτυπώνεται ο πλούτος των μορφών που μπορεί να πάρει το σύγχρονο οικογενειακό πλαίσιο. Συμπερίληψη θετικών προτύπων για τα LGBTQI+ άτομα, είτε είναι παιδιά, είτε συγγενείς και φιλικά πρόσωπα, είτε οι γονείς τους. Αναφορά σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αρχές και διεθνή standards. ατάργηση της παρωχημένης παθολογιοποιητικής ορολογίας.

Αναδιατύπωση και συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να συμπεριληφθούν οι παραπάνω άξονες. Διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης Επιμορφωτριών/ών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στα ζητήματα καθαυτά και όχι μόνο επί τη βάσει της σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS+ για δράσεις και σχέδια που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων, του σχολικού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους κατά των LGBTQI+ ατόμων.
Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

News in English