Υπόμνημα από το Orlando LGBT+ προς την Επιτροπή για τη ΛΟΑΤΚΙ+ Ισότητα

Μετά από πρόσκληση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής για την Σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, ο φορέας μας κατέθεσε σήμερα υπόμνημα με σχετικές προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.


Για λόγους διαφάνειας αλλά και ενίσχυσης των αιτημάτων προς την ουσιαστική συμπερίληψη και ισότητα, το κοινοποιούμε δημόσια.

Τονίζουμε αρχικά ότι:
Πολλά θεσμικά εμπόδια και η καθυστερημένη, ελλιπής ή και εντελώς απούσα αντιμετώπισή τους εκ μέρους των εκάστοτε κυβερνήσεων, ακόμα όμως και η ευθεία ενίσχυσή τους με την καταψήφιση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών διασφάλισης της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ εκ μέρους των μελών του κοινοβουλίου ή/και της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως και της τωρινής, έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Την ίδια περίοδο η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ έχει κατά γενική ομολογία αυξηθεί, και η διεκδίκηση και προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θεωρούμε επομένως την σύσταση της εν λόγω Επιτροπής, όπως προέκυψε μετά την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 2020-2025 ένα θετικό και ιδιαίτερα χρήσιμο βήμα, δυνάμει όμως μειωμένης επιδραστικότητας στην περίπτωση που δεν συνοδευτεί από σχετικές νομοθετικές και άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες ουσιαστικής κατοχύρωσης των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.

Δηλώνουμε επίσης εξαρχής ότι συνηγορούμε ρητά με τις προτάσεις κάθε ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωσης βάσης που θα συνεισφέρει στο έργο της Επιτροπής, και βέβαια στηρίζουμε τις προτάσεις των εκπροσώπων των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων που αποτελούν ήδη μέλη της.
Δεδομένων των παραπάνω, οι δικές μας προτάσεις δεν θα αφορούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με λεπτομέρειες (π.χ. εργασία, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου κ.λπ.) αλλά επικεντρώνονται σαφέστερα στα πεδία της ειδίκευσής μας και αφορούν τα ζητήματα:

Α) Ισότητα στον γάμο, τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ΛΟΑΤΚΙ+ γονεϊκότητα.
Β) Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας.
Γ) Θεραπείες Μεταστροφής.
Δ) Συμπερίληψη και προστασία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ε) Συμπερίληψη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΑΕΙ.
ΣΤ’) Κοινωνικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Δομές Προστασίας.
Ζ) Γενική Πρόσβαση σε Υπηρεσίες, Άσκηση Δικαιωμάτων, Διαθεματική Προσέγγιση.

Παραθέτουμε εδώ, αυτούσιο, το κλείσιμο του Υπομνήματός μας:

“Αντί επιλόγου:

Τονίζουμε ότι όσα αναφέραμε παραπάνω αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις στις οποίες προτείνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε άμεσα στην Ελλάδα, από το επιστημονικό πεδίο των αντικειμένων του φορέα μας, για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ στο άμεσο μέλλον, την ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας/ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, και την καλύτερη δυνατή προστασία τους από θεσμικές και άλλες διακρίσεις στην καθημερινή ζωή.

Τα παραπάνω σαφώς δεν εξαντλούν όσα χρειάζεται να γίνουν προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, πιθανά δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν όλα ταυτοχρόνως, ούτε αναλύονται εξαντλητικά στο παρόν υπόμνημα. Παραμένουμε στην διάθεση της Επιτροπής για διευκρινίσεις, αναλυτικότερες προτάσεις και σχέδια χάραξης ρεαλιστικών βημάτων προς την επίτευξη των προαναφερθέντων στον καλύτερο δυνατό χρόνο. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζουμε ότι η νομοθετική κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, όπως αυτό της ισότητας στο γάμο, που ταυτόχρονα αποτελούν μακροχρόνιες και σταθερές διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη.
Αυτό από την μία δίνει ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ισότητας στον ίδιο τον πληθυσμό, στον οποίο αναγνωρίζεται (έστω και καθυστερημένα) ένα αυτονόητο δικαίωμα, ενώ από την άλλη καλλιεργεί εύφορο έδαφος για τον απαραίτητο διάλογο της ουσιαστικής συμπερίληψης και προστασίας από διακρίσεις και κακομεταχείριση σε όλους τους τομείς.

Με λίγα λόγια, όπως έχει αναδειχθεί και από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε στα οποίες έχει κατοχυρωθεί ο γάμος για ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και από τις ΗΠΑ, η θέσπιση του γάμου δεν είναι πανάκεια: μόλις επιτευχθεί, οι διακρίσεις, τα θεσμικά κενά, η ελλιπής επιμόρφωση και η περιθωριοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ θα παραμένουν -η κατοχύρωσή του όμως είναι το ελάχιστο βήμα από το οποίο οφείλουμε να ξεκινήσουμε, εργαζόμενες-οι-α παράλληλα και ταυτόχρονα σε όλα τα υπόλοιπα πεδία προς την ουσιαστική ισότητα και την συμπερίληψη.

Στα Παραρτήματα θα βρείτε, ενδεικτικά επιλεγμένα, τα σύγχρονα επιστημονικά και έγκυρα ερευνητικά δεδομένα που συνηγορούν σε όσα αναφέρονται στο εν λόγω Υπόμνημα και ελπίζουμε να λειτουργήσουν επικουρικά στο έργο σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε ενδεικτικές θέσεις διεθνών φορέων για πολλά από τα αναφερθέντα ζητήματα, καθώς και θέσεις διεθνών οργάνων, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σαφώς πολλά εξ αυτών, αλλά και επιπλέον όσων εμείς αναφέρουμε, εικάζουμε ότι θα βρείτε στις προτάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων.

Στην αρχή του παρόντος αναφερθήκαμε στις αγκυλώσεις που (και) η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει προς την κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+. Στο κλείσιμο του Υπομνήματος ευχόμαστε την άρτια ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της Επιτροπής, αλλά κυρίως τις πολιτικές εκείνες πρωτοβουλίες που θα το λάβουν σοβαρά υπόψιν, θα το αναδείξουν και θα δεσμευτούν στην πράξη στην διασφάλιση της εφαρμογής του.

Ο φορέας μας παραμένει πλήρως διαθέσιμος στην παροχή υποστήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση.”

Δείτε ολόκληρο το υπόμνημα εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο