«Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ» κήρυξε το ευρωκοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε απάντηση στην οπισθοχώρηση των ΛΟΑΤ+ δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ιδίως στην Πολωνία και την Ουγγαρία, οι ευρωβουλευτές κήρυξαν την ΕΕ ως «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ+».

Δύο χρόνια μετά την πρώτη δήλωση ως «ζώνη χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+» από δήμο της Πολωνίας, το Κοινοβούλιο κήρυξε την ΕΕ ως «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ+» με ψήφισμα που εγκρίθηκε με 492 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 46 αποχές.

Από τον Μάρτιο του 2019, περισσότερες από 100 περιφέρειες, κομητείες και δήμοι της Πολωνίας έχουν υιοθετήσει ψηφίσματα που δηλώνουν ότι είναι απαλλαγμένοι από την «ιδεολογία» των ΛΟΑΤ+. Σύμφωνα με αυτά τα ψηφίσματα, οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να απέχουν από την ενθάρρυνση της ανοχής των ΛΟΑΤΙ ατόμων και να αποσύρουν την οικονομική βοήθεια σε οργανισμούς που προωθούν τη μη διάκριση και την ισότητα.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι αυτές οι «ζώνες χωρίς ΛΟΑΤ+» αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου, στο οποίο η κοινότητα ΛΟΑΤ+ στην Πολωνία υπόκειται σε αυξημένες διακρίσεις και επιθέσεις. Εκφράζουν επίσης τη λύπη τους για τις συλλήψεις ΛΟΑΤ+ ακτιβιστών και για τις απαγορεύσεις των Pride.

Αν και η Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης σε πόλεις της Πολωνίας που ενέκριναν τέτοια ψηφίσματα, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν το θεσμικό όργανο να προχωρήσει περαιτέρω. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚ στην ΕΕ .

Το ψήφισμα αναφέρει, επίσης, την κατάσταση στην Ουγγαρία. Τον Νοέμβριο του 2020, η ουγγρική πόλη Nagykáta ενέκρινε ψήφισμα που απαγορεύει τη «διάδοση και προώθηση της ΛΟΑΤ+ προπαγάνδας». Ένα μήνα αργότερα, το εθνικό κοινοβούλιο ενέκρινε συνταγματικές τροποποιήσεις που περιορίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ+.

Τα ΛΟΑΤ+ άτομα παντού στην ΕΕ θα πρέπει να απολαμβάνουν την ελευθερία να ζουν και να δείχνουν δημόσια τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους χωρίς φόβο, μισαλλοδοξίας, διακρίσεις ή διώξεις από τις αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ”.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο