Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καλεί την Κυβέρνηση να λάβει την αναγκαία πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, που όπως όλοι οι συνάνθρωποί μας, εν μέσω της εξάπλωσης του COVID-19 βρίσκονται σε αδυναμία να υποστηρίξουν την καθημερινή διαβίωσή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χτεσινές ανακοινώσεις της, η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης τόσο των εργαζομένων, όσο και των αυταπασχολούμενων ή ελευθέρων επαγγελματιών, που λόγω των μέτρων που ανέλαβε η Κυβέρνηση ανεστάλη η εργασία τους.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες, η Κυβέρνηση, ανέστειλε την λειτουργία των οίκων ανοχής και συνεπώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ και ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία  έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης, απ’ την άλλη μεριά τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε ανοικτούς χώρους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αυτά λόγω των μέτρων περιορισμού για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, αφενός μεν βρίσκονται σε ανασφάλεια, αφετέρου βιώνουν την ίδια ανάγκη οικονομικής στήριξης. Σημειώνουμε, δέ, ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τρανς γυναίκες, που λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, εργάζονται στο σεξ για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει ασφαλώς να συνυπολογίζεται το στίγμα και οι αποκλεισμοί που βιώνουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ούτως ή άλλως, λόγω μίας νομοθεσίας (ν. 2734/1999) με παράλογες διατάξεις που επιτείνουν στο στίγμα και τους αποκλεισμούς που βιώνουν, και αποκλείει σε μεγάλο μέρος αυτών τη δυνατότητα αναγνώρισης νόμιμης εργασίας και συνεπώς τα θέτει εκτός εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι συνάνθρωποί μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, είναι απαραίτητο, να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα οικονομικής στήριξης και αλληλεγγύης, ώστε τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ανεξάρτητα του χώρου ή τόπου εργασίας τους ή του μέσου που χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτως του φύλου ή της ταυτότητας φύλου τους, ανεξάρτητα της καταγωγής, και ανεξάρτητα εάν εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2734/1999 που ευθύνεται για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν απολαμβάνουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε κανείς συνάνθρωπός μας (ανάμεσά τους και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ) ενώπιον αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης να μη μείνει στο περιθώριο και να μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, ή λόγω της έντονης ανάγκης επιβίωσης να θέσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τους οικείους και εν τέλει το σύνολο σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές  για τη χώρα μας, είναι παραπάνω από αναγκαίο, η Κυβέρνηση, να απλώσει την ομπρέλα της αλληλεγγύης για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως επί παραδείγματι των αστέγων ή και των ανθρώπων με αναπηρία.

Παράλληλα, το ΣΥΔ, επαναλαμβάνει τις θέσεις του για την αναθεώρηση του ν. 2734/1999[1] που στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, και καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες θέσπισης νέας νομοθεσίας που θα διέπεται απ’ την αρχή ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ θα έχουν δίχως περιορισμούς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα προστατεύονται απ’ τις διακρίσεις και το στίγμα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, βρίσκεται στο πλευρό των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και κάθε άλλης ευάλωτης ομάδας, και καλεί την Κυβέρνηση να δείξει την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη της σε πρόσωπα που βιώνουν το στίγμα στο μέγιστο και παράλληλα της επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, όπως άλλες χώρες της Ε.Ε. επί παραδείγματι η Γερμανία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο