Την σύσταση Επιτροπής Eθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, συστήνεται επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. Στόχος της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023.

“Εργαζόμαστε όλοι για μία σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μία τέτοια χώρα δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι΄αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό τους δικαίωμα αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μία ώριμη τομή προς όφελος του εθνικού συνόλου”, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.

“Τα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν απασχολήσει επανειλημμένως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μία εθνική στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνεσθαι”, σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Σισιλιάνος.

Η ανάγκη για μια στρατηγική προσέγγιση για τα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ είναι πολλαπλή. Πρώτον, πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, και η επίλυσή τους προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση. Δεύτερον, οι προκλήσεις παραμένουν σε πολλούς τομείς και απαιτούν διατομεακές δράσεις και πολιτικές. Πρόσφατη έρευνα του ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου FAROS κατέδειξε ότι ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχει δεχθεί προσβολές ή εξύβριση λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή/και της έκφρασης ή ταυτότητας φύλου του από επαγγελματίες στον δημόσιο τομέα έστω και μία φορά. Ενώ δύο στους τρεις (63%) θεωρούν πως δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα. Τρίτον, μια εθνική στρατηγική προσφέρει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό ζητημάτων που πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν. Παρέχει επίσης μια δομή στη βάση της οποίας η Πολιτεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις. Τέταρτον, μέσω μιας στρατηγικής προσέγγισης μπορούν να συλλεχθούν στοιχεία που παρακολουθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, έτσι ώστε παρεχόμενες υπηρεσίες να μπορούν να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και συμπεριληπτικές. Πέμπτον, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η Εθνική Στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο κυβερνητικό όραμα για μια ασφαλή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα όπου όλα τα άτομα ενθαρρύνονται να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ή την ταυτότητα, την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στόχος είναι η συμπερίληψη, η προστασία των δικαιωμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έτσι ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας μας.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης τα εξής μέλη:

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα:

– Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

– Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Από την κοινωνία των πολιτών:

-Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

-Απόστολος Καραμπαΐρης, Εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

-Στέλλα Μπελιά, Πρόεδρος Οικογενειών “Ουράνιο Τόξο”

Από την Κυβέρνηση:

-Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

“Χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μου να είστε πρόεδρος της Επιτροπής η οποία θα συντάξει την εθνική στρατηγική σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. Και το λέω αυτό, διότι θα συμφωνήσουμε ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όλες και όλοι, όλα τα άτομα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα, να είναι αυτό που αληθινά είναι, χωρίς φόβο και χωρίς διακρίσεις και νομίζω ότι αν μάθαμε κάτι και από τη δοκιμασία της πανδημίας είναι η σημασία της κοινής δράσης απέναντι στον κοινό κίνδυνο αλλά και η σημασία της ζωής με αλληλεγγύη και με αλληλοσεβασμό.

Και νομίζω ότι αυτές οι αξίες μας αφορούν όλους, ανεξάρτητα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικού φύλου. Εργαζόμαστε όλοι για μία σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μία τέτοια χώρα δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι΄αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό τους δικαίωμα αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μία ώριμη τομή προς όφελος του εθνικού συνόλου.

Και προσβλέπω πραγματικά στη δουλειά που θα κάνετε, με τον κύρος το οποίο έχετε ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πιστεύω ότι είστε ο πιο κατάλληλος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλαισιώνεστε από καθηγητές του Αστικού και Συνταγματικού Δικαίου, από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και βέβαια τις εργασίες της Επιτροπής σας θα παρακολουθεί και ο γενικός γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο κ. Αλεξανδρής, αλλά και ο οικονομικός μου σύμβουλος ο κ. Πατέλης.

Προσβλέπω να είναι μία ανοιχτή Επιτροπή η οποία θα λάβει υπόψη της τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις των ενεργών πολιτών και θα μπορέσει να διαμορφώσει αυτή την εθνική στρατηγική την οποία η χώρα μας -επιτρέψτε μου να πω- θα έπρεπε να έχει εδώ και πολλά χρόνια. Για να κλείσω έτσι όπως άρχισα, η κοινωνία μας δεν ανέχεται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν ανέχεται πολίτες με λιγότερα δικαιώματα. Εσείς ως δικαστής έχετε δώσει αγώνα ακριβώς γι’ αυτό και νομίζω ότι είναι έτοιμη να κερδίσει με σύνεση και ωριμότητα ένα στοίχημα των καιρών μας. Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θέρμη με την οποία αποδεχτήκατε την πρότασή μου”.

Ο κ. Σισιλιάνος κατά την τοποθέτησή του σημείωσε:

“Κύριε πρωθυπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα πρώτα από όλα για την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε στο πρόσωπό μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής. Αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι γεγονός ότι τα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχουν απασχολήσει επανειλημμένως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Είναι επίσης γεγονός ότι τον περασμένο Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, υιοθέτησε ένα πρώτο σχέδιο δράσης το οποίο και απηύθυναν προς τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδος, και ότι, όπως και εσείς είπατε, είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μία εθνική στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνεσθαι. Ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να λειτουργεί με βάση την αρχή της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και με βάση αυτές τις αρχές θα κινηθεί και η Επιτροπή μας η οποία έχει βεβαίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στόχο έχουμε από ότι αντιλαμβάνομαι να μελετήσουμε, να συλλέξουμε ιδέες, απόψεις, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να σας δώσουμε ένα πλαίσιο ιδεών και δυνατοτήτων μέσα από τις οποίες θα μπορέσετε εσείς να διαλέξετε εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται στην πολιτική βούληση.

Με πολλή χαρά θα δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος μας είναι ή δυνατόν να έχουμε κάτι που να μπορεί να τεθεί σε διαβούλευση, ένα προκαταρκτικό εθνικό σχέδιο δράσης έως το καλοκαίρι και από κει και πέρα μαζί θα πορευτούμε ούτως ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, ας το πούμε έτσι, και η συναίρεση και η συνένδυση η απαιτούμενη, προκειμένου αυτά τα ζητήματα να προωθηθούν καλύτερα. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ”.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει κατά περίπτωση ως εξωτερικός σύμβουλος και ο κ. Silvan Agius, συνεργάτης της Επιτρόπου Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καλούνται φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου national.strategy.lgbtiq@government.gr

Στόχος είναι η επιτροπή να καταθέσει τα πορίσματά της στον Πρωθυπουργό με ένα προκαταρκτικό σχέδιο δράσης πριν το καλοκαίρι.

About NewsRoom

Check Also

Πέθανε η πρώην παίκτρια του MasterChef, Ντέμη Γεωργίου

Σε ηλικία 39 ετών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας,η σεφ Ντέμη Γεωργίου, που …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

News in English